Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programa 2015 – 2019 metams

Korupcijos prevencijos programos priemonių Įgyvendinimo planas 2015-2019

Lietuvos Respublikos sveikatos Aapsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respblikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo nr. V-773 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, elgesio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019 m. liepos 10 d. Nr. V-801, Vilnius

KOVOKIME SU KORUPCIJA KARTU

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.).

Duodant kyšį (paperkant) ne tik pažeidžiama nustatyta valdymo tvarka, bet yra pažeidžiamas ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ (BK 227 str.).

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

Asmuo, manantis, kad jam ar jo artimam žmogui teiktos nekokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, susidūręs su galimai korupcinio pobūdžio teisės pažeidimu įstaigoje, gali kreiptis tiesiogiai į direktorę arba telefonu (8 319) 68131, ar el. paštu veiveriupspc@gmail.com.Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta, kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės išspręsti iškilusią problemą.

Įstaigoje atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą Asta Venclovienė.

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškus: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66 004 arba rašydami el. p. korupcija@sam.lt. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite.

Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Duodamas kyšį, darai nusikaltimą. Jei susidūrei su korupcija – pranešk STT. „Karštoji linija“ visą parą (8 5) 266 33 33, el. p. pranesk@stt.lt

Skip to content