• VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras

Vykdomas projektas „Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“

 

Prienų rajono savivaldybės administracija 2019 m. gegužės mėnesį pradėjo įgyvendinti dar vieną Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą – „Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir  kokybės gerinimas“.

 

Projekto tikslas – pagerinti Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms gyventojų grupėms.

 

Įstaigų infrastruktūros būklė yra prasta, didžioji dalis turimos įrangos yra nusidėvėjusi arba turimų prietaisų nepakanka efektyviam ir operatyviam darbui. Projekto partnerių patalpos yra prastos būklės, nepritaikytos neįgaliesiems, todėl gyventojams nėra užtikrinamas kokybiškas ir prieinamas paslaugų teikimas. Įrangos trūkumas lemia dideles pacientų eiles, retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, retesnius šeimos gydytojų vizitus pacientų namuose, vėlesnį ligos diagnozavimą, didesnį mirtingumą ar ilgesnį gydymo laikotarpį.
Projektu planuojama pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą penkiose pirminės asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose – Prienų, Balbieriškio, Stakliškių, Veiverių ir Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centruose.

 

Projekto metu bus atnaujinta gydymo įstaigų infrastruktūra – atliktas dalies patalpų paprastasis remontas, įsigyti 2 automobiliai pacientų lankymui namuose. Taip pat įsigyta būtinos medicinos ir kompiuterinės įrangos šeimos gydytojų kabinetams, įrangos slaugai bei įrangos priklausomybės nuo opiatų pakaitinio gydymo kabinetui.

 

Atnaujinus dalį gydymo įstaigų patalpų ir įsigijus reikiamą medicininę įrangą daugiau Prienų rajono savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, bus sudarytos galimybės tikslinių grupių asmenims užtikrinti kuo tolygesnį kokybiškų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, ligų profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos, prevencinių, slaugos paslaugų prieinamumo lygį. Įgyvendinus projektą bus pagerinta teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus apie 10 tūkst. asmenų.

 

Bendra projekto vertė – 206 648,60 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

 

Projektą planuojama užbaigti iki 2020 metų pabaigos.