• VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras

Nuo š.m. gegužės 11 d. (pirmadienio) keičiasi VšĮ Veiverių PSPC darbo tvarka:

 

Registratūra telefonu pacientą registruoja tik dėl nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ASPP).

Prioritetas teikiamas nuotoliniam ASPP teikimo būdui (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo odontologo, slaugytojo konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui).

 

Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tik tuomet, kai tai neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu. Gydytojo ar slaugytojo tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijai pacientą registruoja pats gydytojas arba slaugytojas.

 

Pacientas į polikliniką privalo atvykti griežtai jam paskirtu vizito laiku. Vėluojantys daugiau kaip 5 min. pacientai į įstaigą nebeįleidžiami.

 

Į polikliniką pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Prie kabineto durų gali laukti ne daugiau kaip 1 pacientas. Laukdami pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo.

 

Atvykus, būtina dėvėti apsauginę kaukę. Įėjus į polikliniką, rasite dezinfekcinį skystį-nedelsdami dezinfekuokite rankas.
Kuo mažiau kontaktų turėsite, tuo daugiau tikimybės neapsikrėsti virusais, tame tarpe ir COVID -19

Administracija