Menu Close

Informacija dėl darbo švenčių dienomis

VšĮ Veiverių PSPC 2020 m. gruodžio 25 -27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. nuo 9 val. iki 14 val. teiks pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tiesioginio kontakto ir nuotoliniu būdu, prisirašiusiems gyventojams prie įstaigos. Pacientams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdas parenkamas, atsižvelgiant į paciento, kuris kreipėsi į įstaigą, sveikatos būklę.

P.S šiomis dienomis nebus teikiamos imunoprofilaktikos, prevencinių programų ir profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos.

——————————————————————————————

Pacientai registruojami tik nuotolinei konsultacijai, dėl kontaktinės konsultacijos paskyrimo sprendžia gydytojas (a) pokalbio metu.

 

Dėl registracijos pas gydytojus skambinti telefonu 8 319 68 127 (poliklinikos registratūra)

Skip to content